புதுச்சேரி அரசு
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை

GOVERNMENT OF PUDUCHERRY

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

  முகப்பு திட்டங்கள் கழகம் விடுதி

தொடர்பு கொள்ள

 
 
இத்துறையின் அதிகாரிகள் மற்றும் அவர்களது தொலைபேசி எண்கள்

 

வ. எண்.
அதிகாரியின் பெயர்
தொலைபேசி எண்கள்

1.

திரு. S. யஸ்வந்தையா
இயக்குநர்

0413-2244964

0413-2242621

0413-2243181
0413-2244964
(
பேக்ஸ்)

2.

திருமதி. ச. ரேவதி
முதுநிலை கணக்கு அதிகாரி

0413-2242621

0413-2243181

3.

 
 திருமதி. R. சாந்தி
துணை  இயக்குநர் (மகளிர் நலம்)

0413-2242621

4.

திருமதி. M. தனலட்சுமி  

துணை இயக்குநர் (சமூக பாதுகாப்பு)

0413-2246940

5.

திருமதி. S.தேன்மொழி பாபு
திட்ட அதிகாரி, ஒ.கு.ந.திட்ட குழுமம்

0413-2242621

6.

திருமதி. R. கோவிந்தம்மாள்

கு.ந.தி. அதிகாரி, ஒ.கு.ந.தி. திட்டம்-I, வில்லியனூர்

0413-2666184

7.

திருமதி. V. விஜயா 
கு.ந.தி. அதிகாரி , ஒ.கு.ந.தி. திட்டம்-III, அரியாங்குப்பம்

0413-2601934

8.

திருமதி. D. கலாவதி
கு.ந.தி. அதிகாரி, ஒ.கு.ந.தி. திட்டம்-IV, முத்தியால்பேட்டை

0413-2239430

9.

திருமதி. R. விஜயா
கு.ந.தி.  அதிகாரி, ஒ.கு.ந.தி. திட்டம்-V, சித்தன்குடி

0413-2244785

10.

திருமதி. சத்யா

கு.ந.தி.  அதிகாரி, ஒ.கு.ந.தி. திட்டம்-II, காரைக்கால்

04368-223614

11.

நல அதிகாரிi/c, மாஹே

0490-2332560

12.

நல அதிகாரிi/c, ஏனாம்

0884-2321263

 

பின்